List gratulacyjny Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczestników Szalonych Dni Muzyki 2019