List gratulacyjny Dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia dla uczestników Szalonych Dni Muzyki 2019