Kurs przygotowawczy z kształcenia słuchu dla kandydatów do POSM i PSM II st.