KONKURS PIANISTYCZNY

Wyniki obrad Jury

Protokół Konkursu Pianistycznego

Podziękowania i gratulacje od p. dyrektor Urszuli Ledwoń

Nagrody i dyplomy dla laureatów oraz dyplomy dla uczestników konkursu będą do odebrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku (19.04. 2021r.)