Koncert Kolęd w POSM

22 grudnia 2017 w POSM nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne. Wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą tego dnia na Koncert Kolęd przygotowany przez klasę III. Spotykamy się w auli szkoły przy ul.Jasnogórskiej 30 o 9.00. Przypominamy, że przed koncertem nastąpi rozstrzygnięcie II Szkolnego Konkursu na Opracowanie Kolędy.

Po koncercie przewidziane są spotkania wigilijne w salach z wychowawcami.