III nagroda ex aequo dla Emanuela Ogrodniczka w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Altowiolistów

Dyplom laureata III nagrody ex aequo w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych Altowiolistów dla Emanuela Ogrodniczka
z klasy altówki pana Tomasza Ptaka. Gratulacje!