II miejsce Stelli Zielińskiej w konkursie piosenki

Stella Zielińska, która w naszej szkole uczy się gry na fortepianie w klasie II cyklu 6-letniego, zdobyła II miejsce  w kategorii pieśń w XIII Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie w dniu 20 lutego 2020 r.

Gratulujemy!