I nagroda w grupie III dla Jagody Jakubowskiej z klasy fortepianu p. Urszuli Ledwoń oraz Andriego Malyka z klasy wiolonczeli p. Sergieja Rysanowa w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Serdecznie gratulujemy!