Harmonogram przesłuchań i harmonogram prób I Konkursu Skrzypcowego im. Wandy Wiłkomirskiej

Harmonogram przesłuchań I Konkursu Skrzypcowego im. W. Wiłkomirskiej

Harmonogram prób akustycznych I Konkursu Skrzypcowego W. Wiłkomirskiej