HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na r.szk. 2018/2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH:

Harmonogram badania przydatności do PSM I st.

Harmonogram egzaminów wstępnych do PSM II st.

Harmonogram egzaminów wstępnych do POSM II st.