Finał zbiórki zabawek, gier i książek dla dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1