Dyplom za wkład w rozwój Stowarzyszenia i pracę w Jury II Harfowym Festiwalu Internetowym otrzymała p. Małgorzata Komorowska.  Serdecznie gratulujemy! Dla Natalii Strugacz Mistrza Utworu Solowego w II Harfowym Festiwalu Internetowym Serdecznie gratulujemy! Dla Kai Wojciuk Mistrza Kompozycji Własnej w II Harfowym Festiwalu Internetowym Serdecznie gratulujemy! Dla Zuzanny Szeląg Mistrza Kompozycji Własnej w II Harfowym Festiwalu Internetowym. Serdecznie gratulujemy!