Dyplom uznania dla mgr Marii Magdaleny Kaczor

Mgr Maria Magdalena Kaczor, nauczycielka Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie otrzymała Dyplom uznania za wyróżniający akompaniament podczas I Ogólnopolskiego Jasnogórskiego Konkursu Skrzypcowego, który odbył się w Częstochowie, w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.

Serdecznie gratulujemy!