Dyplom Dyrektora CEA dla pana Roberta Gudai

Dyplom Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla
pana Roberta Gudai za wyróżniające przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego CEA w kategorii kameralne zespoły dęte. Gratulacje!