Dyplom Dyrektora CEA dla pana Marka Piątka

Dyplom Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla pana Marka Piątka za wyróżniające przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego CEA w kategorii kameralne zespoły dęte. Gratulacje!