Dyplom Dyrektora CEA dla pana Wojciecha Pydy

Dyplom Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla
pana Wojciecha Pydy za wyróżniające przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego CEA
w kategorii kameralne zespoły dęte. Gratulacje!