Dyplom dla Miłosza Cabana za zdobycie II miejsca w XXV Konkursie Akordeonowym im.Henryka Malona